19 Agustos 2019 Pazartesi

Hürriyet Parkı’ndaki 39 Ağaç neden kurudu ? Yeni Malatya gümbür gümbür Keskin : Durun; öyle laf kalabalığı yaparak işten sıyrılamazsınız “Turgut Özal Mahallemizin Çehresi Kentsel Dönüşüm Projemizle Değişecek” Özel Çocukların Tarih Yolculuğu Mülki İdare Amirleri Veda Yemeğinde Buluştu Malatya’da, Aranan 16 Kişi Yakalandı Malatya'da Bayram Süresince Neler Oldu? Malatya'da uyuşturucu operasyonu Eskimalatya Aşkı Grubu Güder’i Ziyaret Etti
İÜ Yeni ve Daha Kapsayıcı Bilimsel Etkinliklerle Yoluna Devam Edecek

Kurulduğu günden bugüne değişik alanlarda gerek ulusal gerekse uluslararası birçok bilimsel etkinliğe ev sahipliği yaparak ülkesine ve şehrine katkıda bulunan İnönü Üniversitesi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da aynı kararlılık ve duyarlılıkla bilimsel çalışmalara ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

13.9.2018 12:49:32   

 

İnönü Üniversitesi yıl içerisinde düzenleyeceği kongre, sempozyum, panel ve diğer bilimsel/kültürel ağırlıklı etkinlikler ile bir araya getireceği alanında uzman çok sayıda akademisyen ve fikir adamı ile toplumuna aydınlatıcı bilgiler sunmaya hazırlanıyor.

Rektör Prof. Dr. Kızılay: İlimiz Allah’ın Her Yönden Çok Cömert Davrandığı Yurt Köşelerinden Birisidir

Malatya’nın şu ana kadar birkaç olgunun etrafında öne çıkarıldığı ancak bunların dışındaki değerlerinin de gün ışığına çıkarılıp tanıtılması ve kamuoyuna mal edilmesi gerektiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Hâlbuki ilimiz Allah’ın her yönden çok cömert davrandığı yurt köşelerinden birisidir. İklimi, tabiat varlıkları, muazzam tarihi ve diğer kaynakları bu hususu açıkça teyit eder. Ancak şu ana kadar meyvede kayısı, devlet adamında rahmetli İsmet İnönü ve Turgut Özal, ilim âleminden ise Kadri Mısri Hazretlerinin dışında bir de efsanevi kişilik Battalgazi haricinde Malatya’nın bu hususlardaki zenginliği yeterince değerlendirilemedi. Elbette bütün bu saydıklarımız bizim değerlerimizdir. Bunu hiç kimse inkâr edemez. Ama Malatya’nın bunların dışındaki değerlerinin de gün ışığına çıkarılıp tanıtılması ve kamuoyuna mal edilmesi gerekmektedir. Üniversitemiz, yeni eğitim-öğretim yılından itibaren bir dizi ulusal ve uluslararası etkinlikle bu hususları gündeme taşıyarak aydınlatmayı planlamış, başta ilimiz valiliği olmak üzere diğer il yöneticilerimizle birlikte ciddi ve verimli bir çalışma ortamına girmiş bulunuyoruz.

Bu bağlamda; 19-21 Eylül 2018 tarihleri arasında “Uluslararası Malatya’nın Fethi ve Danişmendiler” başlıklı sempozyum, 4-6 Ekim 2018 tarihleri arasında “I. Uluslararası Arslantepe Arkeoloji Sempozyumu”, 14 Kasım 2018 tarihinde “Gregory Abû’l Farac Çalıştayı” ve 18-21 Nisan 2019 tarihleri arasında “Orta Fırat Havzası I. Uluslararası Tarih Bilim Kültür ve Sanat Sempozyumu” ile tarih, kültür ve sanatın insan hafızasındaki yeri hem tazelenecek hem de yeni bilgilerle gelecek nesillere aktarılacaktır.” dedi.

İlk Etkinlik “Uluslararası Malatya’nın Fethi ve Danişmendiler” Sempozyumu

Malatya’nın, 18 Eylül 1101 günü Dânişmendli Gümüştegin Ahmet tarafından fethedildiğini dolayısıyla Malatya’da 917 yıldır Türk-İslâm varlığının devam ettiğini belirten İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “O sebeple bu fethin, bir yıldönümü etkinliği çerçevesinde ele alınması tarihe ve önemine uygun bir etkinlikle yad edilmesi Malatya şehrine bir vefa borcunun yerine getirilmesi olarak düşünülmektedir. O amaçla bu yıl ilk kez "Malatya’nın Fethini Kutlama Etkinlikleri" kapsamında "Malatya’nın Fethi’nin 917. Yıldönümü" veya "Fetih Paneli" başlığı altında ilmi bir etkinlik düzenlemeyi öngörmekteyiz. 19-21 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak olan sempozyumda, tamamı Malatya Tarihi üzerine uzman olan araştırmacıların katılımıyla gerçekleştirilecektir.” dedi.

Bunların dışında yine üniversitemizde Fen Edebiyat Fakültesi B Blok'ta oluşturulan çağdaş bir mekanda; yani Tarih Bölümü Araştırma Eğitim Merkezi Çalıştay Salonu'nda " Malazgirt'ten Çanakkale'ye Türk - İslam Varlığını Yaşatan Ruh" çerçevesinde her 15 günde bir Türk tarihi, kültürü ve gerek hasıl olduğunda diğer aktüel konular ile ilgili halka açık seminer, konferans ve paneller düzenlenecektir. Bu etkinliklerden ilki 28 Eylül 2018 günü "Malazgirt Ruhu" başlığı altında Prof. Dr. Salim Cöhce tarafında gerçekleştirilecektir. Müteakip etkinlikler ise üniversitemiz fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyeleri, üniversitemizin diğer birimlerinden seçilecek akademisyenler tarafından gerçekleştirilecek olup, bu konuda gerektiğinde değişik üniversitelerin öğretim üyelerinden de istifade edilme yoluna gidilecektir.

 

İnönü Üniversitesinde Yıl Boyu Ulusal ve Uluslararası Faaliyetler Sürdürülecektir.

Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından yapılması planlanan diğer çalıştay ve sempozyumlar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kızılay, şunları kaydetti: “4-6 Ekim 2018 tarihleri arasında Roma Üniversitesi ile ortaklaşa I. Uluslararası Arslantepe Arkeoloji Sempozyumu düzenlenecektir.

Yurt içi ve yurt dışından alanında uzman bir çok bilim adamının katılacağı sempozyum İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir. Sempozyumun düzenlenmesindeki amacı dile getiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "Roma Sapienza Üniversitesi tarafından Arslantepe’de 1961 yılından bu yana yürütülen sistematik kazılar devletin ve bürokrasinin doğuşu gibi insan topluluklarının tarihi açısından kritik oluşum süreçlerinde, yerleşmenin ve Malatya ovasının önemli bir rol oynadığını ortaya koymuştur. Bunun yanında bölgeler arası üretim ve metallerin değişiminin önemli bileşenlerini oluşturan Kafkas ve Kuzey-Doğu Anadolu Bölgesindeki topluluklar ile güçlü ilişkiler hakkında değerli bilgilerin elde edildiği bu merkez aynı zamanda Suriye, Mezopotamya ve Anadolu arasındaki ticari, askeri ve siyasi ilişkilerin yoğunlaşması ile Malatya Ovası'nın bu ilişkilerde oynadığı rolün ortaya konulabilmesi açısından böyle bir Sempozyum zarureti hasıl olmuştur. Bu bağlamda birincisi düzenlenecek Uluslararası Arslantepe Arkeoloji Sempozyumunda, bölgenin binlerce yıllık tarihiyle ilgili pek çok konu ele alınacak böylelikle çeşitli ülkelerden ilimize teşrif eden akademisyenler Arslantepe’nin sağladığı büyük katkıyı gözler önüne sererek tartışacaklardır.

Malatya ülkemizin en eski yerleşim birimlerinden birisi olduğu için bu uzun tarihi süreçte pek çok değer üretmiş, insanlığa müstesna katkılar sağlamış bir yurt köşemizdir. Dolayısıyla Türk hâkimiyet döneminde önce de bu topraklarda yetişen değerlerin ele alınması gerekliydi. Onların sadece kendi kültürlerine değil, aynı zamanda bizim değerlerimize de şu ya da bu şekilde katkılarda bulunduğu muhakkaktır. Bir başka deyişle onlar da bizim insanımız, bizim bir parçamızdır. Haliyle bunların da tanınması, bilinmesi ve günümüz kamuoyuna mal edilmesi bir üniversite için vazgeçilmez görevlerden birisidir. Bu bağlamda Malatya'da yetişen önemli tarihçi, teolog ve tıp âlimi Gregory Abû’l-Farac ile alakalı olmak üzere 14 Kasım 2018 tarihinde yurt içinden ve yurt dışından alanında uzman çeşitli hocalarımızın katılımları ile bir çalıştay düzenlenecektir. Yeni senede Malatya’yı değişik yönleri ile ele alarak daha geniş bir çerçevede değerlendirecek Orta Fırat Havzası I. Uluslararası Tarih Bilim Kültür ve Sanat Sempozyumu 18-21 Nisan 2019 tarihinde Türk Tarih Kurumu, Malatya Valiliği ve Üniversitemizin katkıları ile gerçekleştirilecektir.

Orta Fırat Havzası I. Uluslararası Tarih Bilim Kültür ve Sanat Sempozyumu

2019 yılında Malatya’yı değişik yönleri ile ele alarak daha geniş bir çerçevede değerlendirecek Orta Fırat Havzası I. Uluslararası Tarih Bilim Kültür ve Sanat Sempozyumu 18-21 Nisan 2019 tarihinde Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde TTK, Malatya Valiliği ve Üniversitemizin katkıları ile gerçekleştirilecek.

Bu Sempozyumun Amacı: Anadolu yarımadası, yeryüzünde bir başka coğrafyaya daha nasip olmamış tarihi çeşitlilik ve zenginliğe sahiptir. O yüzden bu alan bir kültür ve medeniyetler beşiği olduğu kadar aynı zamanda bir milletler ve medeniyetler mezarlığıdır. Bu bağlamda söz konusu yarımadanın merkezinde yer alan Malatya ve çevresi yani Orta Fırat Havzası bir yandan Karadeniz Bölgesi ile Kafkaslara, diğer yandan Murat-Karasu vadisi üzerinden İran yoluyla Hindistan, Çin ve Türkistan’a; nihayet Diyarbakır üzerinden Mezopotamya ile Doğu Akdeniz çevresine açılan askeri, ticari ve önemli göç yollarının kesiştiği bir noktada bulunmaktadır. Yörenin sahip olduğu su, toprak, iklim vb. hususlar da burayı her dönemde cazip kılan diğer faktörleri teşkil etmiştir. Bütün bu özelliklerin Orta Fırat Havzası'nı tarihi bakımdan yeryüzünün en hareketli bölgelerinden birisi haline getirmesi de tabiidir. Nitekim öyle de olmuş ve yörede M.Ö. 7000’li yıllarda başlayan kültürleşme ve medeniyet teşkiline dönük süreç olabildiğince canlı ve etkin bir halde günümüze kadar aralıksız devam etmiştir. Bu sürece dair bir takım araştırmalar yapılmış ise de bunların yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Ayrıca mevcut verilerin geniş halk kitlelerine mal edildiği de söylenemez. Bir başka deyişle hâlihazırda sahip olunan muazzam bir geçmiş ile buradan doğan muhteşem birikimden yeterince istifade edilemediği açıktır.

Bu bağlamda gerek yukarıda söz konusu edilen hususların yeterince araştırılması, gerekse hali hazırda Malatya ve çevresi özellikle de Doğanşehir, Arapgir ile Hekimhan etrafında yoğunlaşan mevcut ve yapılacak yeni çalışmalarla ortaya çıkacak birikimin ilim âlemine mal edilebilmesi için böyle bir sempozyumun düzenlenmesinin gerektiği kanaati hâsıl olmuştur. Uluslararası boyutta ilk olan bu sempozyumun arzu edildiği takdirde her sene ulusal, her iki senede bir de uluslararası boyutta daha gelişmiş halde tekrarlanmasının yerinde olacağı düşünülmektedir.

Bunun dışında üniversitemizde yıllardır güçlü bir şekilde yapılan araştırmalar ile Güney Asya Araştırmalarını bundan sonra daha düzenli ve verimli bir hale getirebilmek için açılan Güney Asya Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde Eylül 2019 tarihinde Afganistan, Pakistan, Hindistan Cumhuriyeti, Bangladeş, Tibet, Birmanya ve mücavir alanlar olan Endonezya ve Malezya’dan katılacak geniş bir bilim adamı topluluğu ile 4 günlük uluslararası bir kongrenin gerçekleştirilmesini planlamış bulunmaktayız" ifadelerini kaydetti.

     Yazdır Paylaş:
Yorumunuz
Adınız Soyadınız:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. IP adresiniz güvenliğiniz için kayıt edilmektedir.
Yazarlarımız


Yaşadığı Şehire Değer Katan Bir İsim: Ömer Urhal

REMZİ HAYTA
  REMZİ HAYTA
  Prof. Dr. MUSTAFA TALAS
  NURETTİN KONAKLI
  CUMALİ DUMAN
  AYŞEGÜL ÇOŞKUN
  ENVER KALAYCIOĞLU
  Arş. Gör. MURAT BUĞRA TAHTALI
  NAZAN ÖĞÜT TEKİN

Anket

Aktif Anket Bulunamadı
Gazeteler
Hiç Röportaj Yok

Röportajlar
Benler cilt kanserinin habercisi demek

Çok Okunanlar
Malatya’nın simge mekanlarından olan Hürriyet Parkında yer alan 39 Adet kestane, Çam, Ihlamur ve Süs
Hürriyet Parkı’ndaki 39 Ağaç n
Yeni Malatya gümbür gümbür
Keskin : Durun; öyle laf kalab
“Turgut Özal Mahallemizin Çehr
Özel Çocukların Tarih Yolculuğ
Mülki İdare Amirleri Veda Yeme
Selahattin Başkan’ın Olduğu Ye
Malatya'da Bayram Süresince Ne
Malatya’da, Aranan 16 Kişi Yak
Malatya'da uyuşturucu operasyo
Flaş Haber - Tüm Hakları Saklıdır © 2008-2011
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.