18 Haziran 2019 Salı

Ak Parti meclis üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Ankara EGO’ya Malatyalı Genel Müdür atandı Başkan Nevzat Öztürk:‘Tarımın Merkezi Yazıhan Oluyor ‘ Milli Eğitim Müdürü Tatlı’dan Yıl sonu Değerlendirmesi “Ortak Akılla Yönetim En Büyük Vaadim” Yazın vazgeçilmez meyvesi Kayısı! Büyükşehir’in 6. Yaz Okulu Başlıyor Başkan Gürkan Hekimhan’da İncelemelerde Bulundu Büyükşehir TOKİ Yoluna İlk Kazmayı Vurdu Keskin “Kayısıya büyük bir darbe olur”
Büyükşehir'de 9 Daire Başkanlığı ve 17 Şube Müdürlüğü Kaldırıldı

Büyükşehir Belediye Meclisi, 23 daire başkanlığı ve 70 şube müdürlüğünden bazılarının kaldırılmasını, bazılarının birleştirilmesini oy birliğiyle kabul etti.

16.4.2019 10:18:51   

 

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde borç yükünün fazla olması sebebiyle başlatılan tasarruf tedbirleri kapsamında 9 daire başkanlığı ile 17 şube müdürlüğü kaldırıldı. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında alınan bu kararla kaldırılan daire başkanlıkları arasında henüz unvanı olmayan daire başkanlığının da bulunduğu ortaya çıktı. Kaldırılan daire başkanlıkları arasında Muhtarlık İşleri Dairesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Dairesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Dairesi, Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Dairesi, Strateji Geliştirme Dairesi, Kentsel Dönüşüm Dairesi, Tarımsal Hizmetler dairesi ve unvansız Daire başkanlığı olmak üzere toplamda 9 daire başkanlığı yer alırken 17 adet de şube müdürlüğü kaldırıldı. Tarımsal Hizmetler Dairesi, Park ve Bahçeler Dairesi ile birleştirilerek, Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı olarak değiştirildi. Bu arada iki yeni dairde başkanlığı da oluşturuldu. Belediyenin mevcut idari teşkilat yapısında bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın aktif hale getirilmesi ile, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı kurulması kararlaştırıldı.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ..
Belediye Meclis toplantısının gündem maddeleri arasında bulunan belediye yönetim organizasyonunun yeniden yapılandırılması ve kadro iptali ve ihdası ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi’nden gelen teklif kabul edildi.

Tasarruf tedbirleri ile hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi, maliyetlerin azaltılması amacıyla yönetim organizasyonunun yeniden yapılandırılmasına yönelik teklifte şu ifadeler yer aldı:

“Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yeni hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi belediyeler tarafından SUNULAN hizmetlerde kalitenin arttırılması ihtiyaç duyulan nitelik,unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması amacıyla 21/02/2017 tarih 26442 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idari birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikte , belediyemiz A-1 (0-999.999 nüfus ) grubunda yer almaktadır.

Yönetmelik kapsamında; Belediyemizde 23 adet daire başkanlığı ve 70 adet şube müdürlüğü ihdas edildiği, daire başkanlarının tamamına asaleten atama yapıldığı, şube müdürlüklerinin 12 tanesinin asaleten dolu olduğu ve kalan 58 tanesine ise vekalet yolu ile işlem tesis edildiği görülmektedir.

Ülkemiz genelindeki Büyükşehir Belediyelerinin teşkilat yapısı incelenerek , Malatya’nın yüz ölçümü , demografik ve coğrafik yapısı değerlendirmeye alındığında ilimiz ölçeğindeki belediyelerin idari kadro sayılarının ortalama olarak 15 adet daire başkanlığı 50 adet şube müdürlüğü ile hizmetlerini yürüttükleri anlaşılmaktadır.

Belediyemiz hizmetlerinin; planlı, programlı , etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için ;Belediyemizin mali borç yükünün fazla olması sebebi ile maliyetlerin düşürülmesi ve birbirinden kopuk olan birimler yetki karmaşasına neden olduğundan ;hizmetleri benzer olan birimlerin birleştirilmesi ile bürokrasiyi azaltmak ,kamu kaynaklarının israfını engellemek ve kamu hizmetinin sürekliliğini sağlamak için dinamik bir yapının oluşturulması hedeflenmektedir.

Bu itibarla; yüklenilen görevlerle uyumlu yetki ve sorumlulukları belirlemek , insan kaynaklarından etkili yararlanmak yerel hizmetlerin verimli ,hızlı, şeffaf ve vatandaş ihtiyaçlarına odaklı bir şekilde sunulması ve hizmete yön verebilmek için günümüz şartlarına cevap verebilen bir yapı oluşturarak karar sürecini hızlandırmak , kamu kaynaklarını etkili ve verimli kullanılmasına ve denetimi sağlayarak yerel hizmetlerin dengeli dağılımını temin etmek ve dolayısı ile tasarruf tedbirleri genelgeleri dikkate alınarak maliyetlerin düşürülmesi ile verimliliği arttırarak kamuya daha çok hizmet verebilmek adına Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinde ihtiyaca göre değiştirilebilen esnek bir teşkilat yapısı öngörüldüğünden ;

İlgili yönetmelik kapsamında ; Belediyemizin mevcut idari teşkilat yapısında bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığının aktif hale getirilmesine ,Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığı kurulmasına; Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı isminin Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmesine ;Muhtarlık İşleri Dairesi ,Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Dairesi,Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi,Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Dairesi ,Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Dairesi ,Strateji Geliştirme Dairesi ,Kentsel dönüşüm Dairesi, Tarımsal Hizmetler dairesi ve unvansız Daire başkanlığı Olmak üzere toplamda 9 daire başkanlığı ve 17 adet şube müdürlüğünün kaldırılarak ,Belediyemizin yönetim organizasyonunda yeniden yapılanmaya (reorganizasyon )gidilerek 5216 sayılı kanunun 21 md Norm Kadro ve Standartları yönetmeliğinin 10.ve 11. Md gereğince I,II,III sayılı kadro değişikliği cetvellerinin görüşülüp karara bağlanması için yazımı ve eklerinin Büyükşehir Belediyesi Meclisine havalesini arz ederim.”

Gündemde yer alan Meclis Kâtipliği, Meclis Başkan Vekilliği, Encümen Üyeleri ve komisyon üyelerinin belirlenmesi için seçim yapıldı. Yapılan seçim sonucunda;

 Meclis Katipliğine

Asil: Özlem Pelitoğlu – İbrahim Aydoğan

Yedek: Mahmut Özbaysar – Durali Zelyurt

Meclis Başkan Vekilliğine

 1.Başkan Vekili Selim Pilten 2. Başkan Vekili Murat Alabaş

Encümen Üyeliğine 

Murat Alabaş – Hasan Demez – Mehmet Çolak – Zafer Kırçuval – İbrahim Aydoğan

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliğine

Nevzat Aslan – Süleyman Bayram – Vahap Erdem – Selim Pilten – Habib Ahmet Şahin – Günnur Tabel

Plan ve Bütçe Komisyonuna

Murat Alabaş – M. Umut Yalçın – Özlem Pelitoğlu – İbrahim Aydoğan – Mahmut Özbaysar – Hasan Demez – Emin Kılıçaslan

Çevre ve Sağlık Komisyonuna

Kadircan Esen – Mehmet Çolak – Durali Zelyurt – Hasan Karakaş – Hulusi Kaya – Mehmet Mustafa Evin –  Murat İnan

Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna

Özlem Pelitoğlu – Kemal Deniz – Hulusi Kaya – Rüstem Çatı – Hasan Hüseyin Doşar – Nedim Çeker – Kadir Yoldaş – Hasan Avşar

Ulaşım Komisyonuna

Zafer Kırçuval – Süleyman Bayram – Mehmet Korkmaz – Selim Gültekin – Hüseyin Akşahin – Basri Yılmaz

Hukuk İhtisas Komisyonuna

M.Umut Yalçın – Vahap Erdem – Selim Pilten – Hasan Demez – Mehmet Çolak – İbrahim Fehmi Kütan

Tarihi Kentler Birliği Üyeliğine

Doğal Üye Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hulusi Kaya – Nevzat Aslan –  Hasan Karakaş

Yedek Üyeler; Selim Gültekin –  Rüstem Çatı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Üyeliğine

Doğal Üye Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Habip Ahmet Şahin, Murat Alabaş, Vahap Erdem,

Malatya Belediyeler Birliği Üyeliğine

Doğal Üye Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Zafer Kırçuval,

Yedek Üye; Nedim Çeker

Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği Üyeliğine

Doğal Üye Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Mahmut Özbaysar – Hasan Hüseyin Doşar –  Vahap Erdem

Yedek Üyeler; Kadir Yoldaş – İbrahim Aydoğan


Bazı Daire Başkanlıkları ve Şube Müdürlükleri kapatıldı

Büyükşehir Belediyesi yönetim organizasyonunun yeniden yapılanması kapsamında;

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının kurulmasına, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı isminin Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmesine; Muhtarlık İşleri Dairesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Dairesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi, Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Dairesi, Strateji Geliştirme Dairesi, Kentsel Dönüşüm Dairesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi ve ünvansız Daire Başkanlığı olmak üzere toplam 9 daire başkanlığı ve 17 Şube Müdürlüğünün kapatılmasına karar verilmiştir.

Gündemde yer alan bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edilirken, bazı maddelerin de bir sonraki toplantıda görüşülmesine karar verildi.

     Yazdır Paylaş:
Yorumunuz
Adınız Soyadınız:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. IP adresiniz güvenliğiniz için kayıt edilmektedir.

Yorumunuz
Toplam (1) adet yorum yapılmıştır
Enver ozturk 16.4.2019 07:29:37
Bre be vicdansiz ismini bile koymadığın daire başkanlığı kurup başkan atarken hiç mi vicanın sızlamadı burada çarçur edilen her kuruşun hesabını nasıl vereceksin.
Yazarlarımız


Yaşadığı Şehire Değer Katan Bir İsim: Ömer Urhal

REMZİ HAYTA
  REMZİ HAYTA
  Prof. Dr. MUSTAFA TALAS
  NURETTİN KONAKLI
  CUMALİ DUMAN
  AYŞEGÜL ÇOŞKUN
  ENVER KALAYCIOĞLU
  Arş. Gör. MURAT BUĞRA TAHTALI
  NAZAN ÖĞÜT TEKİN

Anket

Aktif Anket Bulunamadı
Gazeteler
Hiç Röportaj Yok

Röportajlar
Benler cilt kanserinin habercisi demek

Çok Okunanlar
MALATYA'nın Kale ilçesinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz (63) arkadaşları ile ev
Ak Parti meclis üyesi silahlı
Ankara EGO’ya Malatyalı Genel
Başkan Nevzat Öztürk:‘Tarımın
Milli Eğitim Müdürü Tatlı’dan
“Ortak Akılla Yönetim En Büyük
Yazın vazgeçilmez meyvesi Kay
Büyükşehir’in 6. Yaz Okulu Baş
Başkan Gürkan Hekimhan’da İnce
Büyükşehir TOKİ Yoluna İlk Kaz
Keskin “Kayısıya büyük bir dar
Flaş Haber - Tüm Hakları Saklıdır © 2008-2011
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.