18 Ocak 2020 Cumartesi

Arama ve Denetimler 11 şahıs ile birlikte çok sayıda suç aletleri ele geçirildi Fendoğlu, Öğrencilerin Karne Sevincine Ortak Oldu Paris’te ki Uluslararası İdeal Kent Ödülü Büyük Takdir Topladı Vali Baruş, Öğrencilerle Kartopu Oynadı Malatya'da 8 Kaçak Göçmen Yakalandı İlk Karnelerini Aldılar Mahalle Polisi Kirveleri Oldu Çocuk Meclisi Yeni Başkanını Seçti Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yiyecek Bıraktı Battalgazi Belediyesi’nden Karla Mücadele Çalışması
Çakır, Belediye'nin Borç konusunda açıklama yaptı ama ...

Ak Parti milletvekili Ahmet Çakır Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Grubunun vermiş olduğu soru önergesine vermiş olduğu açıklamada Belediyenin borcunu açıklarken, şirketlerin borçlarının kendisine ait olmadığını ima etmesi dikkat çekti.

15.5.2019 17:35:35   

 
İşte Ak Parti Milletvekili Ahmet Çakır'ın borç konusunda yapmış olduğu yazılı açıklama şöyle;

Değerli basın mensupları, aziz hemşehrilerim;
Malatya Büyükşehir Belediyemizin ilk meclis toplantısında, Büyükşehir
Belediyemizin 1 milyar 778 milyon 257 bin TL borcu olduğu açıklamıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Grubunun vermiş
olduğu soru önergesine 10.05.2019 günü verilen yazılı cevapta ise; 1 milyar 808 milyon
206 bin TL olarak revize edilen sözde borcun, sadece Büyükşehir Belediyemizin
değil; MASKİ’nin ve 7 şirketimizin toplam borcu olduğu açıklandı.

Öncelikle açık ve net bir şekilde ifade etmeliyim ki; asla, gerçeklerle örtüşmeyen,
hiçbir muhasebe mantığı ile de izah edilemeyecek, art niyetle, bilinçli ve sistematik bir
şekilde hazırlanarak saygıdeğer kamuoyumuzla paylaşılan sözde borç rakamları
açıklanırken; kamuoyunda, Malatya Büyükşehir Belediyemizde, büyük
yolsuzluklar yapıldığı, belediyemizin iflas ettirildiği, batırıldığı, yönetilemez bir hale
getirildiği algısı oluşturulmak istendiği aşikârdır.

Bu algı operasyonuna dört elle sarılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan
Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da, “Malatya Büyükşehir
Belediyemizde büyük bir yolsuzluk olduğunu iddia ederek Cumhuriyet Savcılarımızı
göreve davet etmiştir.

Buradan Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya Hodri
Meydan diyorum. Eğer iddialarınızı ispat etmezseniz ve iddialarınıza dair elinizde tek bir
belge varsa ve bunu da ilgili Cumhuriyet Savcılarımızla paylaşmazsanız müfterisiniz.
9 yılda Malatya’mızda yapmış olduğumuz değişimin dönüşümün şahidi aziz
hemşehrilerimdir. Gece gündüz demeden; bin bir fedakârlık ile yaptığımız binlerce
kilometre yoldan, prestij bulvarlardan, ulaşım yatırımlarımızdan, binlerce kilometrelik
altyapı yatırımlarımızdan, çevre ve enerji yatırımlarımızdan, kültür sanat adamızdan,
müzelerimizden, semt konaklarımızdan, çok amaçlı sosyal tesislerimizden, eğitim
öğretimine katkı sunduğumuz binlerce öğrencimizden, parklarımızdan, Yaşam
Merkezimizden, Nikâh Sarayımızdan, Doğal Yaşam Parkı ve Hayvan Barınağımızdan,
Hayvanat Bahçemizden, şirketlerimizin geldikleri noktalardan, oluşturduğumuz yeni iş
imkânları ile sağladığımız binlerce istihdamdan ve daha sayamayacağım onca hizmetten
tek kelime edilmeden, kamuoyunun dikkatinin iyi niyetten yoksun bir şekilde abartılarak
hazırlanmış, gerçeklikle yakından uzaktan alâkası olmayan, hayali borç rakamlarına
çekilmesi gerçekten çok manidardır.

Bilinçli ve maksatlı olarak titiz bir laboratuvar çalışması ile hazırlandığı aşikâr
olan, hayal ürünü açıklamalar ile maalesef şahsım, değerli, fedakâr ve cefakâr mesai
arkadaşlarım ile mensubu olmaktan onur duyduğum AK Partimiz, kamuoyumuz
nezdinde rencide edilmek suretiyle töhmet altında bırakılmak istenmiştir.
Bizler, kamunun her bir kuruşunda 80 milyon vatandaşımızın, milyonlarca
yetimin, öksüzün, kimsesiz garip gurebanın ve hatta doğmamış çocuklarımızın hakkının
olduğunun şuurunda olarak, 9 yıl boyunca Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak
Malatya’mıza hizmet etmeye gayret ettik.

Unutulmamalıdır ki, şerefimiz, onurumuz, haysiyetimiz her türlü maldan,
makamdan, statüden ve tüm dünyalık değerlerden daha üstün ve daha değerlidir.
Gerek aile gerekse de teşkilât terbiyemizin gereği tabii ki nezaketi elden bırakmak
istemeyiz; ama bu tür asılsız iddialara, bizleri rencide eden, töhmet atında bırakan, toplum
mühendisliği ile hazırlanmış açıklamalara karşı da sessiz kalmamız beklenmemelidir.
Bu tür mesnetsiz iddialar karşısında sessiz kalmamamız; her şeyden öte
kendimize, ailemize, 9 yıl boyunca büyük fedakârlıklarla çalışan binlerce çalışma
arkadaşım ile ailelerine, müntesibi olduğum siyasi harekete ve en önemlisi bizlere 2
dönem şehrül eminlik ve bu dönem de milletvekilliği görevini tevdi eden aziz
hemşehrilerime duyduğum derin saygımın gereğidir.
Yukarıda da belirttiğim gibi, hiçbir muhasebe sistemiyle izah edilemeyecek, tam
bir akıl, iz’an, vicdan ve merhamet tutulmasıyla yapılan, saygıdeğer kamuoyumuzu
yanıltan açıklamalardaki bariz spekülâtif hatalardan bazılarını örneklerle açıklamak
isterim.

1) MASKİ ile Türk Ticaret Kanuna ve serbest piyasa koşullarına göre işletilen 7
şirketimizin yapmış oldukları ticari faaliyetlerden doğan alacak verecekleri ve
rutin ödemeleri de borç hanesine yazılmış ve bütün bu sözde borçlar Malatya
Büyükşehir Belediyemizin günü geçmiş borcuymuş gibi kamuoyuna
yansıtılmıştır.

2) Yapılan açıklamalarda, bununla da kalınmayıp şirketlerimizin
bilançolarındaki aktif-pasif değerlendirmesi kasıtlı olarak çarpıtılmış,
maalesef sadece bilanço pasiflerindeki borç ve ödeme kalemleri, kamuoyu
ile paylaşılmıştır. Buna mukabil, aktifteki kasaları, bankalardaki nakit
durumları, müşteri alacakları, çekleri ve mevcut stokları dikkate
alınmamıştır.

3) Bir kamu kuruluşu olan Büyükşehir Belediye bütçe sistemi ile şirket muhasebe
mantığı bilinçli bir şekilde karıştırılarak maalesef büyük bir algı operasyonuna
imza atılmıştır.

4) Bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim ki; Büyükşehir
Belediyemizin borcu kamuoyu ile paylaşılırken, kanunu, mevzuatı ve
bütçesi ayrı olan müstakil tüzel kişiliğe haiz bir kurum olan MASKİ’nin
borçları ile Türk Ticaret Kanuna ve serbest piyasa koşullarına göre
işletilen 7 şirketimizin yapmış oldukları ticari faaliyetlerden doğan alacak
verecekleri ve rutin ödemelerinin de bir borçmuş gibi Büyükşehir
Belediyemizin sözde borcuna yansıtılması tam bir garabettir.

5) Malatya Büyükşehir Belediyemizin borcu 31 Mart 2019 günü itibari ile borcu
801 milyon TL’dir.
Ve yine aynı tarih itibari ile de 80 milyon tahakkuk etmiş alacağı vardı.
Hesap açık ve net bir şekilde ortadadır. Borç alacak denkleminde
Büyükşehir Belediyemizin borcu 721 milyon TL’dir.
Aziz hemşehrilerim, Büyükşehir Belediyemiz ile ilgili tabloyu açıkça ortaya
koyduktan sonra; yukarıda da belirttiğimiz gibi; kanunu, mevzuatı ve bütçesi
ayrı olan müstakil tüzel tüzel kişiliğe haiz bir kurum olan MASKİ’ ile
hesapları aktif-pasif bilançolar ile kâr-zarar bağlamında değerlendirilmesi
gereken 7 şirketimizin mali tablolarının açıklanması sırasında da ne tür
garabetlere imza atıldığını da izah etmek istiyorum.

6) MASKİ’nin 31 Mart 2019 tarihi itibari ile tahakkuk etmiş borcu 539 milyon
TL’dir.
Buna mukabil, tahakkuk etmiş alacağı ise 116 milyon 496 bin 142 TL’dir.
Stoklarında ise hâlihazırda 23 milyon 211 bin 379 TL’lik malzemesi vardır.
Tahakkuk etmiş alacağı ile mevcut stok toplamı olan 139 milyon 707 bin 521
TL, tahakkuk eden borçtan düşüldüğü zaman MASKİ’nin borcu 399
milyon 292 bin 479 TL’dir.
(Büyükşehir Belediyemiz yapmış olduğu açıklamada, 2019 sonuna kadar ki cari ve
tahmini giderleri borca yüklediği gibi, MASKİ’nin tahakkuk etmemiş 185 milyon
TL’si de bu borç rakamlarından düşülseydi MASKİ’nin borcunu 214 milyon 282
bin 479 TL olarak açıklaması gerekirdi.)
MASKİ özelinde de birkaç hususun altını özellikle çizmek istiyorum.
• MASKİ’nin borçlarından 141 milyon TL si, 2001 yılında dönemin Belediye
Başkanı M. Yaşar Çerçi tarafından şehrimize kazandırılan Arıtma Tesisi için
alınan 10 yıl ödemesiz 20 yıl vadeli borçtur ve bu borcun vadesi de 2031’dir.
• Yine MASKİ’nin 21 milyon TL’lik Japonya Kalkınma Bankasından alınan %
0,5 faizli kredinin ödemeleri 2022 de başlayıp 2040’ta bitecektir.
• Yine bu borcun yaklaşık 30 milyon TL si Büyükşehir sürecinde kapatılan
Belde Belediyelerimizden devrolunan borçlardır.

7) Şirketlerimizin hesapları açıklanırken de aynı hataya düşülmüştür. Hesapları
aktif-pasif bilançolar ile kâr-zarar bağlamında değerlendirilmesi gereken 7
şirketimizin mali tabloları açıklanırken de, ticari ödemeler absürt bir biçimde
abartılmış, bununla da kalınmayıp bu ticari ödemeler borç gibi gösterilmiş ve hatta
daha ileri gidilerek bu sözde borçlar Büyükşehir Belediyemizin borçlarıymış gibi
kamuoyumuz ile paylaşılmıştır.
Şirketlerimizden de sadece çok çarpıcı 2 örnek vermek istiyorum;

Örnek 1:
ESENLİK Şirketimizin 103 milyon 58 bin 528 TL borcu açıklanmıştır.
Oysa şirketimizin, tahakkuk etmiş ticari ödemesi ise 57 milyon 55 bin 209
TL’dir.
Buna mukabil, ESENLİK Şirketimizin 63 milyon 806 bin 86 TL’lik
tahakkuk etmiş alacağı, nakdi ve stoku vardır.
Yani; ESENLİK Şirketimizin 103 milyon 58 bin 528 TL borcu değil; 6
milyon 750 bin 877 TL’lik artısı vardır.

Örnek 2:
MESTON Şirketimizin 89 milyon 118 bin 408 TL borcu olduğu
açıklanmıştı.
Oysa MESTON’un da tahakkuk etmiş ticari ödemesi sadece 13 milyon 186
bin TL’dir.
Yine buna mukabil; tahakkuk etmiş alacağı ise 16 milyon 833 bin 377 TL’dir.
Yani; MESTON şirketimizin de 89 milyon 118 bin 408 TL borcu değil; 3
milyon 647 bin 377 TL artısı vardır.
Aziz hemşehrilerim, örnekleri çoğaltmamız mümkündür. Yukarıda da
belirttiğim gibi; hiçbir iktisadi teorinin açıklayamayacağı ve hiçbir aklıselimin
kabul edemeyeceği iyi niyetten yoksun açıklamalarla saygıdeğer kamuoyumuz
yanıltılmıştır.
Yapılan bu algı operasyonlarının faillerini önce Rabbimize sonra da aziz
hemşehrilerimizin maşeri vicdanlarına havale ediyorum.

Saygılarımla
Ahmet ÇAKIR
AK Parti Malatya Milletvekili
     Yazdır Paylaş:
Yorumunuz
Adınız Soyadınız:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. IP adresiniz güvenliğiniz için kayıt edilmektedir.

Yorumunuz
Toplam (1) adet yorum yapılmıştır
Enver ozturk 15.5.2019 19:10:31
Biraz daha zorlasa Büyükşehir de artiya geçecek ha gayret
Yazarlarımız


GAZETECİLİK ÜZERİNE…

REMZİ HAYTA
  REMZİ HAYTA
  Prof. Dr. MUSTAFA TALAS
  NURETTİN KONAKLI
  CUMALİ DUMAN
  AYŞEGÜL ÇOŞKUN
  ENVER KALAYCIOĞLU
  Arş. Gör. MURAT BUĞRA TAHTALI
  NAZAN ÖĞÜT TEKİN

Anket

Aktif Anket Bulunamadı
Gazeteler
Hiç Röportaj Yok

Röportajlar
Benler cilt kanserinin habercisi demek

Çok Okunanlar
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Genel Asayiş ve Kamu Düzenini devamını sağlamak amacıyla yap
Arama ve Denetimler 11 şahıs
Fendoğlu, Öğrencilerin Karne S
Vali Baruş, Öğrencilerle Karto
Fransa’da, Yeşilyurt Belediyes
Paris’te ki Uluslararası İdeal
Malatya'da 8 Kaçak Göçmen Yaka
İlk Karnelerini Aldılar
Mahalle Polisi Kirveleri Oldu
Çocuk Meclisi Yeni Başkanını S
Yaban Hayvanları İçin Doğaya Y
Flaş Haber - Tüm Hakları Saklıdır © 2008-2011
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.